Joukkoliikennejaoston päätökset 16.11.2023

18 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

19 § Pöytäkirjan tarkastajat  

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Taavela ja Miikka Valtonen.

20 § Käsittelyjärjestys  

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

21 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2023          

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

22 § Joukkoliikenteen yhteistoimintasopimus 2023, Hämeenlinna, Janakkala, Hattula

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää lähettää päivitetyn yhteistoimintasopimuksen allekirjoitettavaksi kuntiin

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

23 § Hämeenlinnan sisäisen joukkoliikenteen hankinnan kilpailutusperiaatteet, kohde 9

Päätösehdotus:

Joukkoliikennejaosto päättää:

 1. hyväksyä vuoden 2023 hankinnan kilpailutusperiaatteet, joihin kuuluu myös vaikuttavuus
 2. että joukkoliikennekoordinaattori voi tehdä teknisiä muutoksia hankinnan kilpailutusperiaatteisiin
 3. että hankintailmoituksen voi julkaista heti päätöksenteon jälkeen.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

24 § Hämeenlinnan sisäisen joukkoliikenteen hankinnan kilpailutusperiaatteet, kohde 12

Päätösehdotus:

Joukkoliikennejaosto päättää:

 1. hyväksyä vuoden 2023 hankinnan kilpailutusperiaatteet, joihin kuuluu myös vaikuttavuus
 2. että joukkoliikennekoordinaattori voi tehdä teknisiä muutoksia hankinnan kilpailutusperiaatteisiin
 3. että hankintailmoituksen voi julkaista heti päätöksenteon jälkeen.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

25 § Hämeenlinnan sisäisen joukkoliikenteen hankinnan kilpailutusperiaatteet, kohde 13

Päätösehdotus:

Joukkoliikennejaosto päättää:

 1. hyväksyä vuoden 2023 hankinnan kilpailutusperiaatteet, joihin kuuluu myös vaikuttavuus
 2. että joukkoliikennekoordinaattori voi tehdä teknisiä muutoksia hankinnan kilpailutusperiaatteisiin
 3. että hankintailmoituksen voi julkaista heti päätöksenteon jälkeen.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

26 § Hämeenlinnan sisäisen joukkoliikenteen hankinnan kilpailutusperiaatteet, kohde R1

Päätösehdotus:

Joukkoliikennejaosto päättää:

 1. hyväksyä vuoden 2023 hankinnan kilpailutusperiaatteet, joihin kuuluu myös vaikuttavuus
 2. että joukkoliikennekoordinaattori voi tehdä teknisiä muutoksia hankinnan kilpailutusperiaatteisiin
 3. että hankintailmoituksen voi julkaista heti päätöksenteon jälkeen.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

27 § Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2023

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asiat tiedoksi.         

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.