Joukkoliikennejaoston päätökset 23.11.2022


44 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


45 § Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miika Valtonen ja Irma Taavela.


46 § Käsittelyjärjestys


Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

47 § Joukkoliikennejaoston kokoukset vuonna 2023


Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.


48 § Joukkoliikenteen valtionavustus 2022


Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.


49 § Hallituksen päätös arvonlisäverolain muuttamisesta väliaikaisesti joukkoliikenteessä 1.1.-30.4.2023


Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.


50 § Liikennöintimuutokset 1.1.2023 alkaen talvikaudelle 2022-2023


Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.


51 § Reittimuutokset 1.1.2023 alkaen linjoille 14 ja 17


Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.


52 § Hämeenlinnan Waltti liput myyntiin IQ Payments Oy:n myyntikanavaan


Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.


53 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2022


Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.


54 § Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2022