Joukkoliikennejaoston päätökset 24.5.2023

 

9 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Joukkoliikennejaosto myöntää harjoittelija Eemeli Mäenpäälle läsnäolo-oikeuden kokouksessa.

10 § Pöytäkirjan tarkastajat  

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Valtonen ja Irma Taavela.

11 § Käsittelyjärjestys

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

12 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2023           

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

13 § Matkustajainformaationjärjestelmän muutospaketin hankinta, joukkoliikennepalvelut

Päätösehdotus: Joukkoliikenne jaosto päättää hyväksyä matkustajainformaatiojärjestelmän muutospaketin hankinnan.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

14 § Hämeenlinnan bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen 2023 tulokset

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

15 § Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2023

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun esityksen mukaisesti.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

16 § Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2023

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

17 § Lisäliikenteen hankinta, kohde 5 (linjat 15 ja 17), joukkoliikennepalvelut

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä yhden autokierron lisähankinnan kohteeseen 5, linjoille 14 ja 17 sekä linjan 14 reitin (Tiiriö-Hirsimäki-RAS) jatkamisen Kukoistensyrjään asti.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.