Joukkoliikennejaoston päätökset 28.9.2022

35§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

36§ Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Valtonen ja Eini Nurmi

37§ Käsittelyjärjestys

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen

38§ Esittely joukkoliikennejaostossa, kokousten sihteeri sekä muiden henkilöiden läsnäolo jaoston kokouksissa

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen

39§ Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet 2022

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen

40§ Henkilökuljetusten tarjouskilpailu 6/2022 Hä1-Hä5; kanta-Hämeenlinnan sekä Janakkalan ja kanta-Hämeenlinnan väliset henkilökuljetukset 1.1.2024 alkavaan sopimuskauteen

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen

41§ Liikennöintimuutokset 12.9.2022 alkaen talvikaudelle 2022-2023

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen

42§ Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n, Autoliikenteen työnantajaliitto Ry:n ja Linja-autoliitto ry:n kirje

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen

43§ Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2022