Joukkoliikennejaoston päätökset 3.5.2022

20 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

21 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Taavela ja Miikka Valtonen.

22 § Käsittelyjärjestys

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

23 § Henkilökuljetusten kilpailuttaminen kohteissa Hä1-Hä5 tarjouskilpailu 1/2022

Päätösehdotus:
Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä Hämeenlinnan Henkilökuljetusten
Hä1-Hä5

 1. väliaikaiseksi sopimuskaudeksi 10.8.2022-31.12.2023
 2. kilpailukohteiden hinnoitteluperiaatteet
 3. kilpailukohteiden kalustovaatimukset
 4. valtuuttaa joukkoliikennekoordinaattorin tekemään teknisiä ja vähäisiä muutoksia

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

24 § Henkilökuljetusten hankinta puitesopimuksella Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan muodostamalla alueella

Päätösehdotus:

Joukkoliikennejaosto päättää henkilökuljetusten puitesopimuskilpailutusten

 1. sopimuskaudeksi neljä vuotta 10.8.2022-31.7.2026
 2. kilpailukohteiden hinnoitteluperiaatteet
 3. kilpailukohteiden kalustovaatimukset ja pisteytyksen
 4. valtuuttaa joukkoliikennekoordinaattorin tekemään teknisiä ja vähäisiä muutoksia.

Keskustelun kuluessa maankäytön suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Muutettu päätösehdotus:


Joukkoliikennejaosto päättää henkilökuljetusten puitesopimuskilpailutusten

 1. sopimuskaudeksi neljä vuotta 10.8.2022-31.7.2026
 2. kilpailukohteiden hinnoitteluperiaatteet sekä kohteessa 5 maksimikilometrimäärä korotetaan 130 kilometriin.
 3. kilpailukohteiden kalustovaatimukset ja pisteytyksen
 4. valtuuttaa joukkoliikennekoordinaattorin tekemään teknisiä ja vähäisiä muutoksia.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.