Joukkoliikennejaoston päätökset 8.6.2022

25 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


26 § Pöytäkirjan tarkastajat


Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eini Nurmi ja Miikka Valtonen.

27 § Käsittelyjärjestys

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

28 § Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Keskustelun kuluessa maankäytön suunnittelujohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Muutettu päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asiat tiedoksi. Lisäksi jaosto edellyttää, että kaupunkirakennejohtajan päätöksen 148/25.5.2022 osalta varmistetaan päätöksen hankintalain mukainen oikeellisuus.
Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

29 § Lammin-Tuuloksen henkilökuljetukset, kohteet L1-L4 ja T1-T2

Päätösehdotus:
Joukkoliikennejaosto päättää:

  1. hyväksyä vuoden 2022 hankinnan kilpailutusperiaatteet, joihin kuuluu myös vaikuttavuus
  2. että joukkoliikennekoordinaattori voi tehdä vähäisiä muutoksia hankinnan kilpailutusperiaatteisiin

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

30 § Hattulan henkilökuljetukset, kohteet Ha1-Ha10

Päätösehdotus:

Joukkoliikennejaosto päättää:

  1. hyväksyä vuoden 2022 hankinnan kilpailutusperiaatteet, joihin kuuluu myös
    vaikuttavuus
  2. että joukkoliikennekoordinaattori voi tehdä vähäisiä muutoksia hankinnan kilpailutusperiaatteisiin

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

31 § Hattulan kunnan sisäisen joukkoliikenteen tarjouskilpailu, kohde 15

Päätösehdotus:

Joukkoliikennejaosto päättää:

  1. hyväksyä vuoden 2022 hankinnan kilpailutusperiaatteet, joihin kuuluu myös vaikuttavuus
  2. että joukkoliikennekoordinaattori voi tehdä vähäisiä muutoksia hankinnan kilpailutusperiaatteisiin

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

32 § Joukkoliikenteen valtionavustus 2022  

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.

33 §  Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2022 

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun esityksen mukaisesti.

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.        

34 § Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2022

Päätösehdotus: Joukkoliikennejaosto päättää merkitä asian tiedoksi

Päätös: Joukkoliikennejaosto hyväksyi ehdotuksen.