Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 10.10.2022

§ 380

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 381

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 382

Käsittelyjärjestys

§ 383

Kokouksen infot

§ 384

Lausunto hallinto-oikeudelle, Asemantaustan asemakaava

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 385

Ahveniston moottoriradan kilpailutus

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 386

Kiinteistön 109-19-11-2 Lautatarhankatu 5 myyminen

Esittelijä veti ehdotuksensa pois

§ 387

Aulangon siirtolapuutarha-alueen rakentaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 388

Kulttuurin tiekartta 2022 – 2030

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 389

Hyvinvointisuunnitelma 2022-2026

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 390

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön sääntömuutos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 391

Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön sääntömuutos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 392

Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1.1.-31.8.2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 393

Ilmanpuhdistimet yhteishankintatuoteryhmäksi ja niiden lisääminen hankintasuunnitelmaan 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 394

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenen eronpyyntö

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 395

Valtuustoaloite: Joukkoliikenteen laatukäytävien modernisointi – Karoliina Frank ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 396

Valtuustoaloite: Patikkapolku Kutalanjoen lähistölle Kutalanpuistoon / Tuomas Koskinen, Pasi Honkanen, Vesa Mäkinen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 397

Valtuustoaloite: Kaupungin ravintolayritysten tukeminen parklettien avulla / Vihreä valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 398

Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 399

Valtuustoaloite: Moottoripajan ja harjoittelualueen perustaminen Hämeenlinnaan / Aapo Reima ja Pirkko Juurus ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 400

Kaupunginvaltuuston 3.10.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 401

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 402

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 403

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 404

Suomiradan linjausvaihtoehtojen selvitykset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja antoi osakaskokouksen edustajalle valtuudet edistää selostuksessa kuvattua kaupungin linjaa.

§ 405

Hämeenlinnan kaupungin digitalisaatio

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen