Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 11.4.2022

§ 151Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 152Pöytäkirjan tarkastajat

§ 153Käsittelyjärjestys

§ 154Kokouksen infot

§ 155Hämeenlinnan kaupungin yhteisöjen vuosikatsaus 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 156Pelastusjohtajan valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 157Hallinto-oikeuden päätös viran täyttöä koskevasta asiasta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 158Keinukatu 2 ja Keinukatu 4 luovuttaminen Marvea Oy:n perustettavalle yhtiölle

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 159Valtuustokauden 2021-2025 tilaisuudet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 160Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 161Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 162Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista