Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 12.9.2022

§ 346

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 347

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 348

Käsittelyjärjestys

§ 349

Kokouksen infot

§ 350

Omistajapoliittiset linjaukset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen muutoin, mutta sivulta 36 poistettiin yksimielisesti sanat ”mahdollisuuksiensa mukaan”.

§ 351

Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön sääntömuutos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 352

Kaava nro 9036 Porrasniemen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 353

Kaava nro 9523 Pohjois-Lammin osayleiskaavan muutos, Pitkäläntie 837, Lieso, 109-532-11-88, -1, -85, Hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 354

Kaava nro 9524 Rengon rantayleiskaavan muutos, Järviöistentie 256, Näsiä 109-406-5-2, Hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 355

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 356

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 357

Kaupunginvaltuuston 5.9.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 358

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista