Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 15.8.2022

§ 304

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 305

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 306

Käsittelyjärjestys

§ 307

Suunnittelutarveratkaisu, Voutila, Leinunpuisto, 109-416-8-58 Matkaviestintukiaseman rakentaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 308

Poikkeaminen käyttötarkoituksesta 109-1-37-2, Kaivokatu 13, Keskusta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 309

Lisäys hankintasuunnitelmaan 2022: Toimisto-, koulu- ja askartelutarvikkeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 310

Sovinnon esittäminen riita-asiassa (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 19 kohta)

Esittelijä veti ehdotuksensa pois.

§ 311

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaa koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Esittelijä muutti selostusosan viimeistä virkettä kuulumaan seuraavasti: Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on tällä hetkellä noin 30%.

§ 312

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen ero

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 313

Valtuustoaloite: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 314

Valtuustoaloite: Hämeenlinnan kaupungin asuntopoliittisten toimenpiteiden suunnitelman laatiminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 315

Henkilöstörakenteelliset muutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 316

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 317

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 318

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista