Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 19.12.2022

Läsnäolijat

§ 487

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 488

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 489

Käsittelyjärjestys

§ 490

Kokouksen infot

§ 491

Hyvin Sanottu –hankkeen eteneminen Hämeenlinnassa / Hyvin sanottu keskustelufestivaali Hämeenlinnaan / Raportti Hyvin sanottu -festivaalin kävijäkokemuksesta ja palautteesta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 492

Yhteistyö- ja kumppanuussopimus työllisyyspalvelujen toteuttamisesta vuodelle 2023 (sis. Htr-logistiikkakeskuksen toteuttamisen) Työvalmennussäätöä Luotsin kanssa

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun ja totesi, että vanhan sopimuksen voimassaolo jatkuu niin kauan, kunnes uusi sopimus on voimassa.

§ 493

Rantaosayleiskaavan muutos nro 9526, Mommilantie 1297, Lammi, hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 494

Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen ja vuokrahuojennuksen jatkaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 495

Kiinteistöjen 109-22-85-4 ja 109-22-85-5 myyminen Kiertokapula Oy:lle

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 496

Poikkeaminen 109-523-1-18 ja 109-523-1-19, Mommilantie 8 ja 8a, Lammi

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 497

Poikkeaminen 109-10-87-9, Pietiläntie 6, Hämeenlinna

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 498

Poikkeaminen, rantarakentaminen, Kirstulan puistotie 14 A, Kirstula

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 499

KTY-2 tontin luovuttaminen Visamäki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 500

Hämeenlinnan kaupungin täydennys selvitykseen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 501

Hankintasuunnitelma 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 502

Ajoneuvopolitiikka

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 503

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston jäsenten ja varajäsenten valinta 1.1.2023-31.5.2025

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi elinvoimajaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet 1.1.2023-31.5.2025

  • Puheenjohtajaksi Jari Koskinen ja hänen henkikökohtaiseksi varajäsenekseen Mika Walkamo
  • Varapuheenjohtajaksi Anne Laatikainen ja hänen henkikökohtaiseksi varajäsenekseen Tiia Nurminen
  • Varsinaiseksi jäseneksi Kirsi Lehto ja hänen henkikökohtaiseksi varajäsenekseen Karoliina Frank
  • Varsinaiseksi jäseneksi Timo Viitanen ja hänen henkikökohtaiseksi varajäsenekseen Ranjith Kumar Prabhakaran
  • Varsinaiseksi jäseneksi Teppo Turja ja hänen henkikökohtaiseksi varajäsenekseen Emmi Rantanen

§ 504

Kaupunkirakennelautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 505

Nuorisovaltuusto 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 506

Työvalmennussäätiö Luotsin hallituksen jäsenten valinta

Kaupunginhallitus päätti

  1. valita Työvalmennussäätiö Luotsin hallitukseen Riitta Rosenbergin tilalle Soila Nyholmin toimikaudelle 2022-2023 ja Tuomas Koskisen ja Christer Brännkärrin nyt erovuorossa olevien jäsenten tilalle vuoden 2023 alusta lähtien siihen asti, kunnes kaupunginhallituksen 19.9.2022 § 368 hyväksymä sääntömuutos on astunut voimaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue on valinnut hallitukseen uudet jäsenet.
  2. erottaa kaikki Työvalmennussäätiö Luotsin hallitukseen nimeämänsä jäsenet, kun kaupunginhallituksen 19.9.2022 § 368 hyväksymä sääntömuutos on astunut voimaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue on valinnut hallitukseen uudet jäsenet.
  3. todeta, että kaupunki päättää erikseen siitä kuka on kaupungin edustaja säätiössä sen jälkeen kun uudet säännöt tulevat voimaan

§ 507

Kaupungin yhtiöiden, säätiöiden ja kuntayhtymien seuranta ja kokousedustajien nimeäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 508

Kokousedustajien nimeäminen yhdistysten vuosikokouksiin

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

§ 509

Verkatehdas Oy:n ja Hämeenlinnan Teatteri Oy:n hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi Veikko Lehtolan

§ 510

Strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 511

Vuoden 2023 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 512

Vuoden 2022 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.11.2022 tilanteen mukaan

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 513

Lainakannan korkosuojausaste

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 514

Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen päivitys

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 515

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivitys

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 516

Valtuustoaloite: Varhaisen tuen -menetelmän käyttöönotto Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa – Atte Tarri ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 517

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 518

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 519

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 520

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

Kaupunginjohtaja antoi ajankohtaisen katsauksen TE-palvelu-uudistuksesta.