Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 19.4.2022

§ 163

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 164

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 165

Käsittelyjärjestys

§ 166

Kokouksen infot

§ 167

Työvalmennussäätiö Luotsin tilannekatsaus

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 168

Työvalmennussäätiö Luotsin hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginhallitus valitsi säätiön hallitukseen Tuomas Koskisen päätösehdotuksen 1. kohdan mukaisesti. Muilta osin asia palautettiin valmisteluun.

§ 169

Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 170

Oikaisuvaatimus kaupunginjohtajan päätökseen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 171

Hankintaoikaisuvaatimus koskien etähoivan järjestelmän ja siihen sopivien laitteiden (etähoivapalveluiden) hankintaa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 172

Nykyaikaisen viisiottelun juhlakisojen 2022 peruuntuminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 173

Valtuustoaloite: Kevyenliikenteenväyläverkon rakentaminen Hämeenlinnasta Renkoon ja Tuulokseen sekä Iittalaan – Anne Laatikainen ja Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 174

Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 175

Varavaltuutetun määrääminen Vasemmistoliitto r.p:lle

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 176

Hämeenlinnan kaupungin edustaja Aku-patsastoimikuntaan

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi Anne Laatikaisen toimikuntaan

§ 177

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 178

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 179

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista