Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 19.9.2022

§ 359

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 360

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 361

Käsittelyjärjestys

§ 362

Hallintosääntö 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallituksen päätös julkaistaan pöytäkirjassa.

§ 363

Houkutteleva Hämeenlinna -strategian seuranta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 364

Houkutteleva Hämeenlinna -strategia konsernipalveluiden valtuustokauden tavoitteet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 365

Tilintarkastajan raportti vuoden 2021 tarkastuksista

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 366

Vuoden 2021 Arviointikertomus

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 367

Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen – uuden kiinteistöyhtiön perustaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden sote-kiinteistöyhtiön perustamisen ja delegoi perustamistoimenpiteet kaupungin talousjohtajan ja liiketoimintajohtajan toteutettavaksi siten, että yhtiön perustamisasiakirjat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vielä erikseen. Sote-kiinteistöyhtiölle mahdollisesti luovutettavista rakennuksista ja tonteista päätetään myöhemmin erikseen hallintosäännön mukaisesti.

§ 368

Työvalmennussäätiö Luotsin sääntömuutos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 369

Selvitys Rataparkin käytöstä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 370

Ennakkolausunto Koulutuskuntayhtymä Tavastian sekä Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toimintasuunnitelmaan vuosille 2023-2025 sekä vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 371

Aulangon alueen yleissuunnitelman käynnistäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, mutta muutti päätöksen selostusosan toisen kappaleen viimeistä virkettä seuraavaan muotoon: ”Katajiston alue on vuokrattu Linnan kiinteistökehitykselle. Alueelle haetaan olemassa olevan yritystoiminnan lisäksi majoitusalan toimintaa.”

§ 372

Hämeenlinnan Yhteiskoulu ja liikuntahalli -hankkeen kustannusarvion päivittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 373

Opiskeluhuollon psykologipalveluiden kilpailuttaminen yhteishankintana

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 374

Valtuustoaloite linja-autoaseman sijainnin selvittämisestä / Kirsi Lehto, Anne Laatikainen ja Timo Kaunisto ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 375

Valtuustoaloite: Esteetön Hämeenlinna matkailumarkkinoinnissa / Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 376

Valtuustoaloite: Valmius- ja turvallisuuspäällikön virka / Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 377

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 378

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 379

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista