Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 2.5.2022

§ 189

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 190

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 191

Käsittelyjärjestys

§ 192

Omistajan ennakkokanta: Aulangon Kylpylä Oy – neuvottelut vuokrasopimuksen uusimisesta (salassa pidettävä JulkL 24 § 17 ja 20)

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 193

Työvalmennussäätiö Luotsin hallituksen jäsenen sekä tilintarkastajan valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Hallituksen asiantuntijajäseneksi valittiin Christer Brännkärr.

§ 194

Lausunto jätetaksan muutoksesta 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 195

Menestyvä Hämeenlinna 2025 –strategiatyön käynnistäminen, toteuttaminen ja aikataulu

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 196

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 197

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 198

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista