Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 20.12.2021

§ 606

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 607

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 608

Käsittelyjärjestys

§ 609

Kokouksen infot

§ 610

Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen muutos

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 611

Sopimus maatalouslomituspalvelujen siirrosta Sysmän kuntaan

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 612

Hämeensaari-hankkeen suunnittelualuevarauksen jatkaminen

 • Kaupunginhallitus päätti, että Hämeensaari-hankkeen suunnittelualuevaraus palautetaan valmisteltavaksi.

§ 613

Hämeenlinna 2023 valmistelun eteneminen

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 614

Hankintasuunnitelma 2022

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 615

Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön tilintarkastajien valinta

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 616

Työvalmennussäätiö Luotsin hallituksen jäsenten valinta

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 617

Hämeenlinnan Teatteri Oy:n ja Verkatehdas Oy:n hallitusten täydentäminen

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 618

Nuorisovaltuusto 2022

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 619

Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2022 aluevaaleja varten

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 620

Ketterimmät toteuttamisohjelman 2020-2021 jatkaminen vuoteen 2022

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 621

Puolivuotisraportointi HTR-logistiikkakeskus -hankkeesta

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 622

Vuoden 2021 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.11.2021 tilanteen mukaan

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 623

Eräiden rakennusten tasearvojen alaskirjaus

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 624

Vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 625

Joukkoliikenteen yhteistoimintasopimus

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 626

Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ehdotus Rataparkkia koskevan pysäköintikokeilun käynnistämisestä

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen:
 • Rataparkin pendelöintipysäköinnin toteuttaminen
 • Kaupunginhallitus päättää
  1) lähettää käytännön toteutuksen kaupunkirakenteen toimialalle valmisteltavaksi yhtiön tekemään ehdotukseen pohjaten
  2) että kustannus katetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista
  3) ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että konsernipalveluiden vuoden 2022 talousarvion toimintakuluihin lisätään 100.000 €, joka kohdistetaan Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n avustuksen lisäykseksi. Lisämääräraha kohdistuu talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa kustannuspaikalle 11011708 Muut kaupungin myöntämät avustukset ja tilille 47550 Muut avustukset yhteisölle. Mikäli yhtiön pysäköintitulot päätöksen vaikutuspiirissä olevilta osa-alueilta ovat suuremmat kuin on budjetoitu, kaupungin myöntämää avustusta voidaan seuraavana vuonna vähentää ko. euromäärällä.

§ 627

Valituksen tekeminen riita-asiassa

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 628

Henkilöstörakenteellisia muutoksia

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 629

Lahjoituksia Hämeenlinnan taidemuseolle vuonna 2021

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 630

Talouden tasapainottamistyön aloitus

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 631

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 632

Valtuustoaloite: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa – Veera Jussila, Mirka Soinikoski, Outi Bottas ja Päivi Sieppi ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 633

Valtuustoaloite: Uudistettu satama Sotkanrantaan – Karoliina Frank, Teijo Pullinen ja Antti Ahonen ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 634

Valtuustoaloite: Joukkoliikenteen laatukäytävien modernisointi – Karoliina Frank ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 635

Valtuustoaloite: Koulukuljetusten reititysohjelmiston hankinta – Karoliina Frank ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 636

Valtuustoaloite: Hämeenlinnan kaupungin asuntopoliittisten toimenpiteiden suunnitelman laatiminen – Sosialidemokraattien, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät yhdessä ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 637

Valtuustoaloite: Yhdenvertaisuuden vahvistaminen kaupungin toiminnassa – Veera Jussila ja Päivi Sieppi ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 638

Valtuustoaloite: Ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman laatiminen – Juhani Lehto ja Aapo Reima ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 639

Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen läheisyydessä – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 640

Valtuustoaloite: Euroopan nuorten teemavuosi 2022 todeksi Hämeenlinnassa – Sari Rautio ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 641

Valtuustoaloite uimaopetuksen lisäämisestä – Sari Rautio ym.

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 642

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

 • Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 643

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 644

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista