Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 20.6.2022

§ 274

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 275

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 276

Käsittelyjärjestys

§ 277

Kokouksen infot

§ 278

Kiertokapula Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen seuraavalla muutoksella: Esityksen 1. kohtaan lisättiin seuraava teksti:

”Lisäksi osakaskunta valmistelee esityksensä hallituksen edustajaksi huomioiden hallituksen kokoonpanon suhteellisuuden. Hallituksen kokoonpano tulee kunnioittaa poliittisia voimasuhteita, yhtiön tarvitsemaa asiantuntemusta, jatkuvuutta ja tasa-arvolakia.

Lisäksi nimitysvaliokunnan tulee käydä neuvotteluja etukäteen kuntien kanssa ja tuoda myös kunnille tiedoksi neuvottelujen väliaikatietoa ja huomioida vaalien tulos ja poliittinen suhteellisuus.”

§ 279

Kiinteistöjen toimenpideohjelma 2022, päivitys

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 280

Kunnan edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 281

Kaupunginvaltuuston 13.6.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 282

Valtuustoaloite: Varhaisen tuen -menetelmän käyttöönotto Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa – Atte Tarri ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 283

Valtuustoaloite: Euroopan nuorten teemavuosi 2022 todeksi Hämeenlinnassa – Sari Rautio ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 284

Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 285

Hämeenlinnan kaupungin täydennys 14.2.2022 annettuun selvitykseen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 286

Puolivuotisraportti HTR-logistiikkakeskuksesta 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen seuraavalla muutoksella: Päätökseen lisättiin seuraava kohta

3) varmistaa HTR- logistiikkakeskuksen toiminnan jatkuvuuden myös vuodesta 2023 eteenpäin mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa.

§ 287

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 288

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 289

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista