Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 22.11.2021

§ 545 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 546 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 547 Käsittelyjärjestys

§ 548 Kokouksen infot

§ 549 Poikkeaminen 109-19-11-2, Lautatarhankatu 5, Kantola, matkaviestintukiasema

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 550 Vuoden 2021 valtionosuudet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 551 Saatavien poistaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 552 Hallinto-oikeuden päätös rakentamisen poikkeamispäätöstä koskevaan valitukseen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 553 Kanta Logistiikka Oy:n osakekauppa ja omistajan ennakkokanta sulautumisprosessin käynnistämisestä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 554 Ehdokkaiden valinta Hämeen virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 555 Kaupunginvaltuuston 15.11.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 556 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 557 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 558 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista