Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 24.1.2022

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 28 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 29 Käsittelyjärjestys

§ 30 Lausunto hallinto-oikeudelle asemakaavamuutoksesta tehdystä valituksesta, Pullerin Padelhalli

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 31 Kaikukortti-toiminnan jatkaminen vuonna 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 32 Nykyaikaisen viisiottelun juhlakisat 2022 Hämeenlinnan olympiapuistossa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 33 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 34 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista