Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 28.11.2022

Läsnäolijat

§ 467

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 468

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 469

Käsittelyjärjestys

§ 470

Vuoden 2023 eduskuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 471

Kiinteistöjen 109-22-85-4 ja 109-22-85-5 myyminen Kiertokapula Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun

§ 472

Ergonomiatuotteet yhteishankintatuoteryhmäksi ja niiden lisääminen hankintasuunnitelmaan 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 473

Saatavien poistaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 474

Ranta-asemakaavan muutos nro 9039, Savikivi 130, hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 475

Valtuustoaloite: Kaupungintalo myyntiin osittaiseen pysäköintikäyttöön / Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 476

Veteraaniasiain neuvottelukunta ja veteraaniasiat 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 477

Varavaltuutetun määrääminen, Vasemmistoliitto r.p.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 478

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -ohjeen päivitys

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 479

Hämeenlinnan kaupungin riskienhallintapolitiikka -asiakirjan päivitys

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 480

Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 481

Hämeenlinnan Opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 482

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 483

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 484

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 485

Hämeenlinnan kaupungin ja elinkeinoyhtiön välinen palvelusopimus 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 486

Valtuustoaloite avointen oppimisympäristöjen korjaamiseksi rauhallisiksi luokkatiloiksi – Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 487

Kaupunginhallituksen varajäsenen eronpyyntö

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 488

Kaupunginhallituksen jäsenen ero

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen