Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 28.3.2022

§ 113

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 114

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 115

Käsittelyjärjestys

§ 116

Kokouksen infot

Kokouksen suunniteltu info varhaiskasvatuksesta peruuntui, joten infoa ei ollut.

§ 117

Selonteko tytäryhteisöjen sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja konserniohjeen noudattamisesta 2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 118

Vuoden 2022 valtionosuudet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 119

Työvalmennussäätiö Luotsin anomus muutoksesta lainan lyhennyksen määrään vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 120

Poikkeaminen 109-415-1-68, Linnanen 77, Avantouimarien pukusuoja, Aulanko

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 121

Asemakaavan muutos nro 2566 Asemantausta, hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 122

Talousarvion muutos Tilapalvelun ensikertainen kalustaminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 123

Kaupunginvaltuuston 21.3.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 124

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kokoonpano

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen ja valita kaupunginhallituksen edustajaksi Atte Tarrin.

§ 125

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ero

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 126

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenen ero

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 127

Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 128

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen

§ 129

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 130

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista