Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 29.8.2022

§ 334

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 335

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 336

Käsittelyjärjestys

§ 337

Kokouksen infot

§ 338

Päihdehuollon laitoskuntoutus yhteishankintatuoteryhmäksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 339

Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen Uusyrityskeskus ry:n yhteistyösopimus 2023 – 2026

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 340

Hämeenlinnan kaupungin vakuutukset vuosille 2023-2026; hankintapäätös

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 341

Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi (Rava3Pro) yhteishanke

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 342

Hallinto-oikeuden päätös virkavalinnasta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 343

Eronpyyntö luottamustehtävästä ja uusien jäsenten valinta (Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Työvalmennussäätiö Luotsi)

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, nimesi Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallitukseen Riitta Rosenbergin jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi ja valitsi Työvalmennussäätiö Luotsin hallitukseen Riitta Rosenbergin toimikaudelle 2022-2023.

§ 344

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 345

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista