Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 30.5.2022

§ 238

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 239

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 240

Käsittelyjärjestys

§ 241

Houkutteleva Hämeenlinna -strategia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen kokouksessa muutetussa muodossa.

§ 242

Hämeenlinna 2023 toimielin- ja toimialarakenne

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen muilta osin, mutta jaoston jäsenten lukumääräksi kaupunginhallitus päätti ehdotuksesta poikkeavasti 5 jäsentä.

§ 243

Tilintarkastajan raportti vuoden 2021 tarkastuksista

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 244

2536 Asemakaava- ja asemakaavan muutos Paikkalan- ja Vanhanpappilantie, hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 245

Asemakaavan muutos nro 2563 Lammin koulukeskus, hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 246

Hämeenlinnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2022-2026

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 247

Maaomaisuuden hallinnan palvelumaksut 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 248

Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 249

Talousarviomuutos 2022 kaupunkirakennelautakunta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 250

Kaupungin strategisten yhtiöiden kolmannesvuosiraportit 1.1. – 30.4.2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 251

Hyvinvointialueuudistus – säätiöiden määräysvaltaa koskevat muutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen seuraavin muutoksin:

  1. Kaupunki luovuttaa Erityisasuntosäätiön määräysvallan hyvinvointialueelle siten, että hyvinvointialue valitsee säätiön hallituksen jäsenistä 4 ja kaupunki 3 jäsentä. Kaupunki luopuu hallituspaikoistaan, kun kaupungin takausvastuu on poistunut.
  2. Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksan jäseninen hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että Hämeenlinnan kaupunki valitsee viisi (5) jäsentä, Kanta-Hämeen hyvinvointialue valitsee yhden (1) jäsenen ja säätiön asukkaat kaksi (2) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä  vuotta sovitettuna kaupungin valtuustokausiin.

§ 252

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 253

Valtuustoaloite erityisliikuntakortin käyttöönotosta pitkäaikaissairaiden terveyden ylläpitoa ja kuntoutumista tukemaan – Sari Rautio ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 254

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 255

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 256

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista