Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 6.6.2022

§ 257

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 258

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 259

Käsittelyjärjestys

§ 260

Kokouksen infot

§ 261

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 262

Poikkeaminen 109-523-3-89, Kalevalanpuistotie 8, Lammi, matkaviestintukiasema

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 263

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen 109-512-3-380, Ruosuontie 50, Lammi, matkaviestintukiasema

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 264

Lausunto tiesuunnitelmasta Valtatie 3 parantaminen rakentamalla Moreenin eritasoliittymä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

§ 265

Valtuustoaloite: Koulukuljetusten reititysohjelmiston hankinta – Karoliina Frank ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 266

AR-tontin 109-8-66-512 myynti

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 267

Linna Golf Oy:n maa-alueen myyminen ja kehittäminen

Sopimuksesta poistettiin yksimielisesti kohta ”Myyjä hakee maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi kiinnitykset kaupan kohteeseen Ostajan kustannuksella.” Muutoin kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 268

Yritystilojen lunastus- ja vuokraussopimuksen muuttaminen / Lammin Ikkuna Oy

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 269

Kunnan edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle

§ 270

Kokousedustajan valinta Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 271

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 272

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 273

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista