Kaupunginhallituksen kokouksen päätökset 7.11.2022

§ 441

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 442

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 443

Käsittelyjärjestys

§ 444

Lausunto hallinto-oikeudelle varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaa koskevassa valitusasiassa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 445

Sopimus henkilöstön siirrosta hyvinvointialueelle

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 446

Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 447

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 448

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 449

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista