Kaupunginhallituksen kokous 21.11.2022

§ 450 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 451 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 452 Käsittelyjärjestys

§ 453 Kokouksen infot

§ 454 Vuoden 2022 valtionosuudet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 455 Koulukuljetusten yhteistoimintasopimuksen irtisanominen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, mutta totesi, että selostusosan toiseksi viimeinen lause on virheellinen ja sen tulisi kuulua seuraavasti: Kahden kuljetussuunnittelijan osalta käynnistetään yt-neuvottelut.

§ 456 Hämeen Setlementti ry:n avustus kohtaamispaikka- ja suomen kielen kerhotoiminnasta vuodelle 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 457 TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 458 Vuoden 2023 eduskuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Esittelijä veti ehdotuksensa pois.

§ 459 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 460 Lisälausunto hallinto-oikeudelle varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaa koskevassa valitusasiassa

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 461 Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 462 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 463 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 464 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

§ 465 Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen kaluston myynti ja takaisinvuokraus

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 466 Sote- ja pela-kiinteistöjä koskevat järjestelyt

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen