Kaupunginhallituksen kokous 22.8.2022

§ 319

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 320

Pöytäkirjan tarkastajat

§ 321

Käsittelyjärjestys

§ 322

Kaupunginhallituksen varajäsenen eronpyyntö

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 323

Vuoden 2022 valtionosuudet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 324

Toiminnan ja talouden puolivuotisraportti 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 325

Antolaina Vanajavesisäätiön FRESHABIT-hankkeen väliaikaisrahoitukseksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 326

Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n tekonurmikentän rahoittamiseksi

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 327

Omistajan ennakkokanta: Hämeenlinnan Asunnot Oy – kohteesta luopuminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 328

Hauhon Lämpö Oy:n osakkeiden myynti

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 329

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenten nimeäminen ja ohje yhtymäkokousedustajille

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Valitut henkilöt ilmenevät myöhemmin pöytäkirjasta.

§ 330

Valtuustoaloite kotimaisen ruoan puolesta – Veli-Antti Silpola ym.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 331

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 332

Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen

§ 333

Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista