Kaupunginhallituksen päätökset 10.2.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

38. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

39. Pöytäkirjan tarkastajat

40. Käsittelyjärjestys

41. Ajoneuvopalvelut yhteishankintana
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

42. Poikkeamispäätös, Asentajantie 13, Luolaja, Ratasniitty
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

43. Lisäyksiä hankintasuunnitelmaan 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

44. Vuonna 2020 myönnettävät avustukset
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

45. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

46. Ahveniston sairaalaa koskeva asemakaavamuutoksen ehdotus, nro 2555
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

47. Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen vuosille 2020 – 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi Tauno Lahtisen.

48. Hämeenlinnan kaupungin elinvoimakokonaisuuden 2020 selvitystyö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että matkailun ekosysteemin vetäjä tulee vaihtumaan.

49. Muuttajatutkimus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

50. Talouden tasapainottaminen / tasapainottamisohjelman seuranta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

51. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

52. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

53. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista