Kaupunginhallituksen päätökset 11.5.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

181. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

182. Pöytäkirjan tarkastajat

183. Käsittelyjärjestys

184. Kaupunginvaltuuston 27.4.2020 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

185. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

186. Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallituksen jäsenen valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi Matti Virtasen.

187. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

188. Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelma
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

189. Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu Hämeensaari-kehityshanketta koskevaan kanteluun
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

190. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös asfalttiaseman suunnittelutarveratkaisusta tehtyyn kanteluun
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

191. Ahveniston moottorirata tilanne
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

192. Valtuustoaloite talouden tasapainotusohjelman kiirehtimiseksi – Teppo Turja ja Lulu Ranne
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

193. Talouden tasapainottaminen ja skenaariotyön käynnistäminen

Kenakkalan / Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan suunnitelman, jonka perusteella vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmat laaditaan supistuvan talouden mukaisesti nykyistä pienemmillä määrärahoilla. Taloudellisen kasvun ennakoidaan alkavan vuodesta 2024.
2. todeta, että em. suunnitelman toteuttaminen edellyttää selkeästi sitä, että palveluiden määrää ja laatua joudutaan vähentämään sekä tehostamaan, kuitenkin vastuullinen henkilöstösuunnittelu huomioiden.
3. edellyttää digitalisaation ennakkoluulotonta ja täysimääräistä hyödyntämistä (mm. koronaviruksen takia käytettyjen palvelutapojen pysyvyys).
4.edellyttää strategisen henkilöstösuunnittelun välitöntä käynnistämistä koko suunnitteluajalle 2021-2025. Tämä tarkoittaa mm. sisäisen liikkuvuuden lisäämistä, vapautuvien tehtävien maksimaalista hyödyntämistä ja verkostojohtamisen lisäämistä. Käynnistetyn YT-menettelyn säästötavoitteet tulee toteuttaa.
5. edellyttää, että ostopalveluprosessit avataan ja tarvittaessa uudistetaan. Ulkoiset hankinnat selvitetään ja palveluohjausta tehostetaan tukemaan talouden tasapainottamista.
6. edellyttää, että vastaavat toimenpiteet toteutetaan koko kaupunkikonsernissa.
7. velvoittaa kaupungin kaikki toimialat ja konsernipalvelut ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki aiemmin hyväksytyssä talouden tasapainottamisohjelmassa mainitut selvitykset tulee tehdä niin, että asiat voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.
8. että kaupungin taloudellisen tilanteen kehittämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi käynnistetään toimenpiteet elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.
9. että työtä ohjaa kaupunginhallitus, jolle työn etenemisestä tulee raportoida kokouksittain.
10. edellyttää, että tämä asia käsitellään kaikissa lautakunnissa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

194. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

195. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

196. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista