Kaupunginhallituksen päätökset 11.9.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 290 Provincia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä Provincia Oy:n osakassopimuksen,
  2. hyväksyä osaltaan Provincia Oy:n suunnitellun osakemerkinnän ja toteaa, että osakemerkintää koskeva päätösvalta on kaupunginjohtajalla.

Tavoitteena on täsmentää osakassopimusta sidosyksikköaseman edellyttämin osin ja tuoda päivitetty osakassopimus erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

§ 291 Hämeenlinnan rautatieasema

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

§ 292 Vastine ympäristölupapäätöksestä, Velssin asfalttiasema

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

§ 293 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös suunnittelutarveratkaisua koskevaan valitukseen, Voutila Leinunpuisto

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen.

§ 294 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti perustaa vakanssin esitetyn mukaisesti.

§ 295 Kaupunginhallituksen varaedustajien valinta kaupunkirakennelautakuntaan ja sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan

Kaupunginhallitus valitsi uudeksi varaedustajaksi sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan Aapo Reiman 12.9.2023 alkaen ja kaupunkirakennelautakuntaan Veli-Antti Silpolan 18.9.2023 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 296 Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Lulu Ranne

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Lulu Ranteelle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä.
2. valitsee kaupunginhallitukseen Emmi Rantaselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 297 Linnan Kehitys Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä Linnan Kehitys Oy:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Mika Lartaman.

§ 298 Kaupunginvaltuuston 4.9.2023 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. Kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että kaupunginvaltuuston 4.9.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia
2. Kuntalain 143 §:n nojalla panna päätökset täytäntöön.