Kaupunginhallituksen päätökset 12.4.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

193. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

194. Pöytäkirjan tarkastajat

195. Käsittelyjärjestys

196. Kokouksen infot

197. Hämeenlinnan kaupungin yhteisöjen vuosikatsaus 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

198. Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen yhteistoimintasopimus
Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää:
– hyväksyä liitteenä olevan isäntäkuntasopimuksen ja siihen liittyvän lisäosan
– hyväksyä, että Makupa -ohjausryhmä voi tarvittaessa tehdä vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia sopimukseen
– valtuuttaa kaupunkirakennejohtajan allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen kaupungin puolesta
– hyväksyä, että ohjausryhmä vahvistaa sopijaosapuolten puolesta vuosittain kustannustenjaon tarkistukset sopimuksenmukaisesti.
– että sopimukseen ei jatkossa sisällytetä kuntien omia kuljetuksia (kilpailutukseen voidaan kuitenkin sisällyttää tilaajaosapuolia sitomattomana optiona koulu- ym. kuljetukset siltä varalta, että hyvinvointialue ei toteutuisi).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutoksen ehdotuksen.

199. Poikkeaminen, 109-40-106-6, SSAB Harvialantie 420, Käikälä, toimistorakennus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

200. Valtuustoaloite: Kaupungin eri osien elinvoiman turvaaminen ja lisääminen – Juhani Lehto ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

201. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

202. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

203. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista