Kaupunginhallituksen päätökset 12.8.2019

289. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

290. Pöytäkirjan tarkastajat

291. Käsittelyjärjestys

292. Hämeensaari-kehityshanketta koskeva selvityspyyntö
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

293. 5G-selvitys Suomen kasvukäytävällä Moreeni-Rastikankaan alueella
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

294. Kaupunkirakennetoimialan infran ja maankäytön suunnittelun toimintamallin selvitysprojekti
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

295. Kiertokapula Oy:n hallituksen jäsenten valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi jäseneksi Jorma Hassisen ja varajäseneksi Sulevi Pellisen.

296. Hämeenlinnan Asunnot Oy:n hallituksen varajäsenen nimeäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi varajäseneksi Hanna O’Sullivanin.

297. Kaupunginhallituksen edustaja jätelautakuntaan 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi edustajaksi Airi Raitarannan ja varaedustajaksi Veera Jussila.

298. Valtuustoaloite: Siirtyminen puusta rakennettuihin siirreltäviin moduuli/viipalekouluihin – Leena Suojala, Marjatta Rahkio, Jukka Sorvari ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

299. Valtuustoaloite: Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi – Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

300. Antolaina SMPS Hämeenlinnan Järvipelastajat ry:n pelastusjetti-yksikön hankintaa varten
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

301. Työterveyshuoltopalvelujen kilpailutus ja TyöSykkeen osakekannan myynti
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

302. Lausunto hallinto-oikeudelle valituksesta muuttaa lupatarkastajan virka lupavalvojan viraksi
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

303. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

304. Omistajan ennakkokanta – Hämeenlinnan Asunnot Oy:n kiinteistökehitysohjelman toteutus
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Samalla kaupunginhallitus totesi, että tavoitteena on monimuotoinen asukasrakenne koko kaupungin alueella.

305. Yhteistoiminta- ja kumppanuussopimus Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksen kanssa
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

306. Sopimus ympäristötutkimuksen professuurin rahoittamisesta Lammin biologisella asemalla
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

307. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

308. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

309. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista