Kaupunginhallituksen päätökset 13.2.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 43 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 44 Käsittelyjärjestys

§ 45 Kokouksen infot

§ 46 Oikaisuvaatimus palvelusetelilaskutuksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 47 Muutokset ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden kilpailutusten kokonaissuunnitelmaan

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 48 Saatavien poistaminen, ensihoito

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 49 Kiinteistön 109-19-11-2 Lautatarhankatu 5 myyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 50 Keskustan pyörätiekokeilu

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti lisäksi äänin 7-5 tehdä päätökseen lisäyksen: Tästä huolimatta jalankulkua ja pyöräilyä edistetään keskustassa turvallisuus ja esteettömyys huomioiden.

§ 51 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 52 Kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan valinta kaupunkirakennelautakuntaan

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Mika Walkamon ja varaedustajaksi Kirsi Lehdon.

§ 53 Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Pentti Nyholm

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 54 Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, paitsi niiden toimielinten osalta, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu. Näiltä osin käsitellään seuraavassa kokouksessa.

§ 55 Kaupunginvaltuuston 6.2.2023 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

§ 56 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 57 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 58 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista