Kaupunginhallituksen päätökset 13.3.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 89 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 90 Käsittelyjärjestys

§ 91 Kokouksen infot

§ 92 Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja nimesi jäseneksi Johanna Uschanovin.

§ 93 Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallituksen jäsenten valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja nimesi jäseniksi Kimmo Salomaan, Satu Heinosen ja Sinikka Haapsamon. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa Salomaata hallituksen varapuheenjohtajaksi.

§ 94 Kiertokapulan hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja nimesi jäseneksi Johanna Sipolan ja varajäseneksi Kimi Känkäsen.

§ 95 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

§ 96 Esteettömyysohjelman 2021-2025 toteutumisen arviointi vuonna 2022

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

§ 97 Lausunto hallinto-oikeudelle poikkeamisesta, Kirstulan puistotie 14

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

§ 98 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 99 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 100 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista