Kaupunginhallituksen päätökset 13.9.2021

§ 406 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 407 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 408 Käsittelyjärjestys

§ 409 Uuden varajäsenen valitseminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 410 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2021 -2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 411 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2021 – 2025 – lautakuntien edustajat
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 412 Kössi-säätiön hallituksen jäsenen valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Jaana Rusko-Laitisen.

§ 413 Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten nimeäminen ja valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen lukuunottamatta kohtaa 1b, joka palautettiin valmisteluun.

§ 414 Vuoden 2020 Arviointikertomus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 415 Tilintarkastajan raportti vuoden 2020 tarkastuksista
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 416 Talousarvion 2021 muutos, konsernipalvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 417 Tilannekatsaus Suomen kasvukäytävästä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 418 Vastaus aloitteeseen järjestöystävällinen kunta –mallin toteuttamisesta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 419 Poikkeaminen, kiinteistö 109-430-876-1, Hämeensaaren kelluvan ravintola-sauna-urheilukeskuksen sekä ympäröivän laiturialueen rakentaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 420 Asemakaava nro 2589, Kaislapolku 4, Harviala, hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 421 Asemakaava nro 2569, Turkistie, hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 422 Lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029
Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Väylävirastolle liitteen mukaisen lausunnon, kuitenkin siten, että kohtaa 2. täydennetään siten, että siinä huomioidaan osaavan työvoiman liikkuvuuteen, hiilineutraaliuteen ja maakunnan elinvoimaisuuteen sekä liikenteen turvallisuuteen liittyvät asiat. 

Tarkemmat täydennys ja korjausehdotukset 

Saatteeksi 2. kohdan alkuun:  
Toimivat rautatieyhteydet ovat Hämeenlinnan elinvoiman ja palveluiden toimivuuden näkökulmasta erittäin tärkeitä. Hämeenlinna työvoimasta noin kolmannes käy muualla töissä ja vastaavasti tänne tulee osaavaa työvoimaa muualta. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset ovat osin kriittistä työvoimaa, joiden liikkumisen pitää tapahtua sujuvasti pääradan maakuntakeskusten välillä. Työvoiman sujuva liikkuvuus pääradalla Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-Seinäjoki -välillä on Suomen kilpailukyvyn ja merkittävien teollisten investointien kannalta kriittistä. Hämeenlinnan SSAB:n tehdas on täysin riippuvainen toimivasta rataverkosta ja sitä pitkin saapuvasta raaka-aineesta Raahen tehtaalta. Radan kestävyyteen ja kantokykyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

Tarkennus toiseen kappaleeseen, toisen lauseen perään: 
Siksi esitämme, että Väyläviraston siirtää Helsinki-Tampere peruskorjauksen korista 1B koriin 1A. 

Lisäksi 2. kohtaan tulee lisätä seuraavat kappaleet: 
Hiilineutraaliuden näkökulmasta nopeaa raideliikennettä Hämeenlinnassa on erittäin tärkeä ylläpitää, koska muutoin tapahtuu siirtymää omiin autoihin. Vuonna 2016 VR vähensi pysähdyksiä Hämeenlinnassa, mikä johti siihen, että ajoneuvojen kasvoi noin 5000 ajoneuvolla päivässä. Kauko- ja lähijunaliikenteeseen liittyvissä suunnitelmissa on huomioitava, että Hämeenlinnasta pendelöi tuhansia ihmisiä Tampereelle ja Helsinkiin. Lähijunat ovat hämeenlinnalaisille toimiva vaihtoehto, kun kuljetaan lyhyitä matkoja. Lähijunat eivät kuitenkaan sovellu pidempiin matkoihin (Tampere-Hämeenlinna-Helsinki), koska päivittäin pendelöiville matka-aika on jo nyt työssäkäynnin näkökulmasta pitkä, eikä lähijunissa ei voi työskennellä.  

Hämeenlinnassa raakapuun kuormauspaikat sijaitsevat hyvin lähellä keskustaa. Kaupunkilaisten turvallisuuden ja viihtyvyyden sekä paikallisen elinkeinoelämän näkökulmasta tulisi tulevaisuudessa neuvotella maa-alueiden käytöstä siten, että kokonaisuus olisi optimaalisesti toimiva niin Hämeenlinnan kaupungin kuin Väyläviraston näkökulmasta.   

Ratakapasiteetti ei ole tällä hetkellä maksimaalisessa käytössä, koska junat ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti vain 4 – 8 vaunua. Vaunuvalmistaja Transmecin mukaan vaunuja voitaisiin liittää jopa 13 – 15 yhteen junaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että junaradan kantokyky on riittävä. Junia pidentämällä ja kalustoa lisäämällä kapasiteettia voidaan nostaa jo parissa vuodessa. Erityisesti ruuhka-aikojen osalta tällä on erittäin suuri merkitys juuri pääradan toimivuuden näkökulmasta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

§ 423 Valtuustoaloite: Varikonniemen kehittäminen virkistyksen ja matkailun kohteena – Pekka Arvio ym.
Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää seuraavasti:

  1. Varikonniemen kehittämiseksi laaditaan yleissuunnitelma, jonka yhteydessä arvioidaan tarkemmin alueelle sijoittuvat toiminnot ja eri osa-alueiden luonne.
  2. Yleissuunnitelman laatimisesta päätetään talousarviokäsittelyn 2022 yhteydessä.
  3. Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

§ 424 Valtuustoaloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämiseksi Hämeenlinnassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 425 Valtuustoaloite: Psykiatrisia sairaanhoitajia kouluihin hyvinvointia edistämään
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 426 Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kokoonpano
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Kylli Kylliäisen (vara Veera Jussila) ja Kirsi Lehdon (vara Timo Kaunisto).

§ 427 Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan viran täyttäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 428 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös EOAK/6016/2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 429 Kaupunginvaltuuston 6.9.2021 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

§ 430 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 431 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 432 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista