Kaupunginhallituksen päätökset 14.12.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

486. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

487. Pöytäkirjan tarkastajat

488. Käsittelyjärjestys

489. Ranta-asemakaava nro 9030, Ruokojärvenranta, hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

490. KETS Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

491. Hankintaoikaisuvaatimus koskien asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston hankintaa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

492. Oikaisuvaatimus ja vahingonkorvausvaatimus viran täyttöä koskevassa asiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

493. Vaikuttavuus osaksi hankintojen kilpailutusperiaatteita ja Vaikuttavuus hankinnoissa -malli
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

494. Hankintasuunnitelma 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

495. Työvalmennussäätiö Luotsin hallituksen jäsenten nimeäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää nimetä Työvalmennussäätiö Luotsin hallitukseen viisi jäsentä seuraavasti:

  • yksi jäsen toimikaudelle 2020 – 2021 siten, että jäsenyys alkaa välittömästi nimeämisen jälkeen: Piia Olkinuora
  • kaksi jäsentä toimikaudelle 2021 siten, että jäsenyys alkaa 1.1.2021: Vesa Kaloinen ja Pirkko Uotila
  • kaksi ns. ulkopuolista asiantuntijajäsentä toimikaudelle 2021 – 2022 siten, että heidän jäsenyytensä alkaa 1.1.2021.
    Asiantuntijajäseniksi nimetään pankinjohtaja Risto Salminen sekä toimitusjohtaja, yritysneuvoja Marko Ahtiainen.

496. Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallituksen varajäsenen valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi Kuura Maulan.

497. Nuorisovaltuuston kokoonpano 1.1. – 31.12.2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

498. Nuorisovaltuuston toimintasääntö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

499. Edustajan nimeäminen Evon tiedekansallispuistoa valmistelevaan työryhmään
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi Sari Raution.

500. Oikeusasiamiehen selvityspyyntö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

501. Laaja valokuvataiteen lahjoitus Hämeenlinnan taidemuseolle
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

502. Lahjoituksia Hämeenlinnan taidemuseolle 2019-2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

503. Hämeenlinnan mielikuvatutkimus 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.  Lisäksi kaupunginhallitus päätti lähettää asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

504. Suomen Hopealinja Oy:n osakkeiden arvonalentumiskirjaus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

505. Valtionosuudet 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

506. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

507. Pendelöintikyselyn tulokset
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

508. MORE Masterplan 2030, Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

509. Vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivien äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

510. Ateria-, siivous- ja käyttäjäpalvelut sekä kiinteistöpalvelut ja ulkoaluetyöt, kilpailutusten kokonaissuunnitelma
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

511. Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinnan kilpailutusperiaatteet
Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä Kalvolan ja Rengon ateria-, siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinnan kilpailutusperiaatteet.
2. että kilpailutuksen kriteereissä huomioidaan terveyttä edistävät ravitsemussuositukset, sekä Hiilineutraali Hämeenlinna-ohjelman tavoitteet.
3. hyväksyä hankintailmoituksen julkaisemisen tammikuussa 2021 tai tarvittaessa myöhemmin.
4. että hankinnan kilpailutusperiaatteisiin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia hankintapäällikön päätöksellä.

512. Aulangon Luontoliikuntakeskus tilavuokra 2021-2022
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

513. Kanta Logistiikka Oy:n ja Tuomi Logistiikka Oy:n toimintojen yhdistämiseen tähtäävien neuvottelujen käynnistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

514. Koulutuskuntayhtymä Tavastian kiinteistöomaisuuden yhtiöittäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

515. Kaupunginhallituksen evästykset Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokoukseen 15.12.2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

516. Kaupunginhallituksen evästykset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuuston kokoukseen 15.12.2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

517. Lausunto hallinto-oikeudelle viranhaltijan irtisanomista koskevassa valitusasiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

518. Vuoden 2021 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

519. Vuoden 2020 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.11.2020 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

520. Omistajan ennakkokanta: Aulangon Kylpylä Oy – neuvottelut vuokrasopimuksen uusimisesta (salassa pidettävä JulkL 24 § 17 ja 20)

521. Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

522. Yhteistyösopimus Hämeen ELY-keskuksen, Hämeen TE-toimiston, KEHA- keskuksen ja Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Hattulan kunnan välillä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

523. Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan kunnan ja Janakkalan kunnan sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastian välinen yhteistyösopimus Työllisyyden kuntakokeilusta 2021-2023
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

524. Hämeenlinnan kaupungin ja elinkeinoyhtiön välinen palvelusopimus vuodelle 2021
Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Hämeenlinnan kaupungin ja elinkeinoyhtiön välisen palvelusopimuksen vuodelle 2021 siten, että s. 10 taulukkoon kohtaan neljä lisätään ammattiopisto. Lisäksi kaupunginhallitus odottaa, että kaupungin elinkeinopoliittista tilannetta, työllisyyttä ja matkailua käsitellään säännöllisesti yhdessä yhtiön kanssa.

525. Kaupunginvaltuuston 7.12.2020 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

526. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

527. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

528. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta

529. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista