Kaupunginhallituksen päätökset 14.8.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 251 Keskustavision päivittäminen

Kaupunginjohtajan täydensi esittelytekstiä seuraavasti: Projektiryhmä vastaa käytännön työn suunnittelusta ja valmistelee aineistoa ohjausryhmän käsittelyyn.  Projektiryhmä kuulee työssään asiantuntijoina tekstissä mainittuja yhdistyksiä. Ohjausryhmä linjaa valmistelun suuntaviivoja.

Kaupunginhallitus päätti, että

  1. Keskustavision päivitystyö käynnistetään selostuksessa kuvatulla tavalla.
  2. Päivitystyön ohjaaminen tapahtuu projektiryhmässä ja ohjausryhmässä.
  3. Keskustavision päivitystyö tehdään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että esityslistatekstistä poiketen ohjausryhmään nimetään kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto.

§ 252 Asemakaava nro 2590, SSAB Harvialantie 420, Käikälä, hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan nro 2590, SSAB Harvialantie 420, Käikälä.

§ 253 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2604 Teollisuustie, Iittala, hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 2604, Teollisuustie, Iittala.

§ 254 Valtuustoaloite: Kaupungintalo myyntiin osittaiseen pysäköintikäyttöön / Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. merkitsee oheisen selvityksen aloitteeseen tiedoksi.
2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 255 Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle siirtynyt omaisuus – Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen veneet

Kaupunginhallitus totesi, että liitteessä mainitut vielä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen siirtämättömät veneet ovat Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintaan liittyvää irtaimistoa ja siten ko. hyvinvointialueen omaisuutta.

§ 256 Ero luottamustehtävästä ja uuden jäsenen ja varajäsenen vaali, elinvoimajaosto /Teppo Turja

Kaupunginhallitus päätti
1. myöntää Teppo Turjalle eron elinvoimajaoston jäsenen tehtävästä.
2. valita elinvoimajaostoon uudeksi jäsenen Teppo Turjan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Emmi Rantasen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Emmi Rantasen henkilökohtaisena varajäsenenä toimii Teppo Turja.

§ 257 Työvalmennussäätiö Luotsi ry:n pyyntö lisärahoituksesta HTR-logistiikkatoiminnalle vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti, että:

  1. Kylmäketjun eli HTR-logistiikkakeskuksen toiminnan osalta kaupunki ei maksa lisäavustusta Työvalmennussäätiö Luotsin ehdottamalla tavalla vuonna 2023, koska toiminta ei ole alkuperäiseen rahoituspäätökseen nähden tappiollista. Kylmäjakeluketjun toimintaedellytykset on kuitenkin turvattava, joten
  2. Jatketaan neuvottelua säätiön tilikauden 2023 mahdollisen tappion aiheuttamista tukitoimista. Tässä säätiötä tarkastellaan kokonaisuutena ja säätiön edellytetään itse toimittavan kaupungille kaupungin pyytämät raportit.
  3. Edellyttää, että säätiö ja Hämeenlinnan kaupunki jatkavat neuvottelua HVA:n kanssa toiminnan rahoittamisesta myös jatkossa, koska Hämeenlinnan kaupungilta siirtyi pysyvästi HVA:lle 81 250 euroa rahoitusta kylmäketjutoimintaan liittyen.