Kaupunginhallituksen päätökset 14.9.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

322. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

323. Pöytäkirjan tarkastajat

324. Käsittelyjärjestys

325. Ranta-asemakaava ja -muutos 9034, Salonsaari ja Töllihaka 2, Iso-Roine, Hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

326. Poikkeaminen 109-5-57-26, Mensanaukio 4
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

327. Vaihtokirjan hyväksyminen, VR-Yhtymä Oy
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

328. Yönsinentie 2 poikkeamisasia, valituslupahakemus KHO:lle
Päätös: Kaupunginhallitus päätti
1. merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.
2. olla hakematta valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, ettei tämä yksittäistapaus voi tarkoittaa kaavamääräysten yleistä väljentämistä.

329. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

330. Hämeenlinnan seudun Opiskelija-asuntosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

331. Omistajan ennakkokanta: Hämeenlinnan Asunnot Oy – kiinteistön myynti
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

332. Omistajan ennakkokanta: Kanta Logistiikka Oy – suojaintarvikkeiden hankinta ja konsernitilin lainalimiitin kasvattaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

333. Hämeenlinnan kaupungin elinvoimakokonaisuuden 2020 selvitystyö
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

334. Infra-tulosalueen kunnossapidon tulevaisuussuunnitelma
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

335. Oikaisuvaatimus viranhaltijan virkasuhteen irtisanomista koskevassa asiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

336. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

337. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

338. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta

339. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista