Kaupunginhallituksen päätökset 15.2.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

62. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

63. Pöytäkirjan tarkastajat

64. Käsittelyjärjestys

65. Kokouksen infot

66. Selityksen antaminen KHO:lle, Yönsinentie 2 poikkeamisasia 
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

67. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen S-Market Jukola akm 2578
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

68. Luonnonsuojelualueiden perustaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

69. Tapahtuma- ja elämysstrategian valmistelun käynnistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

70. Lausunto hallinto-oikeudelle viran täyttöä koskevassa asiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

71. Oikaisuvaatimus lähitutorin määräaikaisen toimen täyttämisestä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

72. Henkilösuojainten korvaaminen koronavirustilanteessa yksityisille toimijoille
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

73. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

74. Henkilöstön palkitseminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

75. Vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien asettaminen sekä laitosäänestys vuoden 2021 kuntavaaleja varten
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

76. KKV:n huomautus Kunta-Katin suorahankinnasta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

77. Hämeenlinnan kaupungin tiedonhallintamalli ja tiedonhallinnan vastuut
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

78. Sähköisen kokouskäytännön periaatteet 1.6.2021 alkaen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

79. Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

80. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

81. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

82. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista