Kaupunginhallituksen päätökset 15.3.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

134. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

135. Pöytäkirjan tarkastajat

136. Käsittelyjärjestys

137. Kokouksen infot

138. Edustajien valinta Eteva-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

139. Selvitys Verkatehdas Oy:n ja Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n yhdistämisestä – tilannekatsaus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

140. Kiertokapula Oy:n tilannekatsaus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

141. Selonteko tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2020 sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

142. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

143. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

144. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista