Kaupunginhallituksen päätökset 16.1.2023

Esityslistat ja pöytäkirjat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 3 Käsittelyjärjestys

§ 4 Myllymäen koulun asemakaavan muutos, hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 5 Asemakaavan muutos 2551, Ruusukortteli, hyväksymisvaihe

Esittelijä poisti asian esityslistalta. Asia käsitellään siinä vaiheessa, kun maankäyttösopimus on valmis päätöksentekoon.

§ 6 Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 7 Lausunto hallinto-oikeudelle ranta-asemakaavan nro 9038 hyväksymisestä tehdystä valituksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 8 Poikkeaminen, teollisuustilojen käyttötarkoituksen muutos, Lautatarhankatu 4, Kantola, 109-19-8-3

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 9 Valtuustoaloite: Selvitys tappiollisten vuokrasuhteiden perusteista – Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

§ 10 Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokousedustajien valinta

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti nimetä edustajiksi Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian 18.1.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen Janne Liukkosen, Tuomas Koskisen ja Satu Heinosen.

§ 11 Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokousedustajien nimeäminen ja ohje kokousedustajille

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja

1. nimesi yhtymäkokoukseen Janne Liukkosen, Pekka Honkalan ja Sonja Aarnion.
2. nimesi koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallitukseen uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jukka Jokisen.

§ 12 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 13 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 14 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista