Kaupunginhallituksen päätökset 16.11.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

432. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

433. Pöytäkirjan tarkastajat

434. Käsittelyjärjestys

435. Vanhusneuvoston toimintakertomus 1.6.2019 – 31.5.2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

436. Kaavan laatimisesta, poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta perittävät korvaukset sekä tuntiveloitushinnat
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

437. Vuokratun kerrostalotontin 109-8-55-1 myyminen, Parolantie 21
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

438. Vuokrasopimuksen jatkaminen 109-464-3-109 mala Hauholla, Hämeenlinnan Seudun Sotaveteraanit ry
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

439. Lausunto Kiertokapula Oy:n jätetaksasta 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

440. Eräiden rakennusten tasearvojen alaskirjaus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

441. Poikkeamispäätös, Hauhonpolku 2, Sairio, 109-430-10-10 8
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että alueen puusto on säilytettävä suunnitelman mukaisesti. Lisääntyvä tukiasemien tarve erityisesti 5G verkon kehittämiseksi vaatii koko kaupungin tasolla kokonaissuunnittelua asukasnäkökulma vahvasti huomioiden.

442. Linnan Kehitys Oy:n strategian hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

443. Verkatehdas Oy:n tilannekatsaus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

444. AL-tontin 109-5-55-22 vuokraaminen Asemanrannasta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

445. Hämeenlinnan kaupungin edustaja linnojen neuvottelukuntaan 2021-2024
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi edustajaksi Sari Raution.

446. Oikaisuvaatimus virkasuhteen irtisanomisesta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

447. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsin in house -aseman muodostaminen, sääntömuutos ja hallituksen jäsenten valintaperusteet
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

448. Saatavien poistaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

449. Vanajanlinna Oy:n anomus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

450. Suomen Hopealinja Oy:n osakkeiden myynti
Isosuon muutettu ehdotus:

  1. hyväksyä Tampereen kaupungin esittämän ostotarjouksen. Ostotarjous hyväksytään ehdolla, ettei muiden osakkaiden osakkeiden mahdollinen lunastushinta ole esitettyä ostotarjousta korkeampi. Mikäli lunastushinta on korkeampi, Tampere maksaa Hämeenlinnalle hintaerosta johtuvan vahingon.
  2. antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle oikeuden hyväksyä Suomen Hopealinja Oy:n maksullinen osakeanti 20.11.2020 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa
  3. ettei kaupunki osallistu tuleviin osakeanteihin eikä pääomita yhtiötä.

    Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

451. Lausunnon antaminen Hämeen liitolle Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 raporttiluonnoksesta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

452. Vuoden 2020 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.10.2020 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

453. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

454. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

455. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

456. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet