Kaupunginhallituksen päätökset 16.12.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

502. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

503. Pöytäkirjan tarkastajat

504. Käsittelyjärjestys

505. Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 tehtyjen päätösten täytäntöönpano
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

506. Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hätilän koulukeskuksen asemakaavaa koskevassa valitusasiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

507. Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

508. Lausunto jätehuollon palvelutasosta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

509. Kaupungin strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2020
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

510. Maakunnallista kuljetuspalvelukeskusta ja liikennöintiä koskeva selvitys
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

511. Valtuustoaloite: Hämeenlinnassa toimivien sopimuspalokuntien päivähälytysten korvauksien korottaminen – Tiia Nurminen ja Ville Honkasaari ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

512. Hämeenlinnan kaupungin valmiussuunnitelma
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

513. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

514. Hallintorakenteen tarkastelu ja seutuyhteistyön selvittäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

515. Talouden tasapainottaminen / tasapainottamisohjelman seuranta
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

516. Kanta Logistiikka Oy:n strategian hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

517. Hämeenlinnan kaupungin johtamisen kivijalat
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

518. Vuoden 2019 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.11.2019 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

519. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

520. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

521. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista