Kaupunginhallituksen päätökset 16.3.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

93. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

94. Pöytäkirjan tarkastajat

95. Käsittelyjärjestys

96. Hallintosääntömuutos / häiriötilanteiden erityistoimivalta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.