Kaupunginhallituksen päätökset 16.9.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

336. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

337. Pöytäkirjan tarkastajat

338. Käsittelyjärjestys

339. Vuoden 2018 arviointikertomus
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisäksi KH toteaa että jo talousarvion raamin asettamisen yhteydessä 27.5. kaupunginhallitus on velvoittanut lautakuntia etsimään talouden tasapainottamisen ratkaisuja: ”Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää että lautakunnat valmistelevat laajasti vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia ja mahdollisuuksia tasapainoisen sekä kestävän talouden ja toiminnan aikaansaamiseksi. Esitykset tulee valmistella poliittiseen keskusteluun yhteistyössä elokuun loppuun mennessä. Samalla etsitään vaihtoehtoja veronkorotukselle.” Tähän palataan talousarvioprosessissa.

340. Tilintarkastajan raportti vuoden 2018 tarkastuksista
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

341. Takauksen myöntäminen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) Paroisten puhdistamon laajennus- ja tehostamisinvestointiin Hämeenlinnassa (erä 1)
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

342. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n erääntyvä omistajalaina
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

343. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

344. Konsernirakenneuudistuksen päättäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

345. Konserniyhtiöiden, säätiöiden ja kuntayhtymien seuranta ja kokousedustajien nimeäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

346. Liikunta- ja kulttuuripoliittisen ohjelman seuranta 2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

347. Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Vanajavesisäätiön hallitukseen kaudelle 2020-2021
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja valitsi jäseneksi Kirsi Ojansuu-Kauniston ja varajäseneksi Päivi Siepin.

348. Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Louekari Sami
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

349. Vammaisneuvoston toimintakertomus kaudelta 1.6.2018-31.5.2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

350. Nuorisovaltuuston toimintakertomus kaudelta 2018 – 2019
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

351. Lausunto Koulutuskuntayhtymä Tavastian strategiaan ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022 sekä vuoden 2020 talousarvioon
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus painottaa erityisesti työelämälähtöistä koulutuksen kehittämistä niin julkisen sektorin kuin elinkeinoelämän kanssa.

352. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

353. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

354. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista