Kaupunginhallituksen päätökset 17.6.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 218 Vuoden 2025 talousarvion kehys

Kaupunginhallitus päätti, että
1. vuoden 2025 talousarvion valmistelu tehdään liitteenä olevien kehysten mukaisesti 20.9.2024 mennessä,
2. lautakuntien ja toimijoiden velvoitetaan tekemään talousarvioesitykset kehyksen mukaisiksi ja suunnittelemaan tämän edellyttämät tarvittavat sopeutustoimet,
3. valmistelun aikana huomioidaan organisaation muutokset ja muut rakenteelliset tarkistukset niin, etteivät ne vaikuta toimintakatteen menoja lisäävästi,
4. erikseen todetaan, että kehyksen valmistelussa esitetyt yksityiskohdat päätetään myöhemmin osana talousarvion valmistelua.

§ 219 Hämeenlinnan kaupungin vaikuttamisen kärjet 2024-

Kaupunginhallitus päätti merkitä liitteenä olevat vaikuttamisen kärjet tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 220 Suunnitelma tapahtumien mahdollistamiseksi Hämeenlinnassa

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan suunnitelman tapahtumien mahdollistamiseksi Hämeenlinnassa.

§ 221 Hämeensaaren Kehitys Oy:n ehdotus materiaalien lunastamisesta

Kaupunginhallitus päätti, ettei Hämeenlinnan kaupunki lunasta Hämeensaaren Kehitys Oy:n laatimia materiaaleja, kaavoituksessa toimitaan kumppanuussopimuksen mukaisesti.

§ 222 Poikkeaminen 109-7-64-8, Vuorikatu 26 / Suomen kasarmin upseerikerho

Kaupunginhallitus päätti myöntää määräaikaisen poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Poikkeaminen on voimassa viisi (5) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Käsittelymaksua peritään 650 euroa. Lisäksi peritään naapureiden (4 kpl) kuulemisesta 200 e perusmaksu sekä 30 e / naapuri eli yhteensä 320 e. Yhteensä maksut ovat 970 e.

§ 223 Osakkeenomistajan yksimielinen päätös – Linnan Kehitys Oy:n hallituksen jäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti valita Linnan Kehitys Oy:n hallituksen jäseneksi Marika Mesimäen.

§ 224 Henkilöstörakenteellisia muutoksia

Kaupunginhallitus päätti perustaa virat esitetyn mukaisesti.

§ 225 Kaupunginhallituksen työllisyysjaoston jäsenten ja varajäsenten vaali, toimikausi 1.8.2024-31.5.2025

Kaupunginhallitus päättää

1. valita työllisyysjaostoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

jäsenvarajäsenkunta
Jari KoskinenSeppo SaarinenHämeenlinna
Mari PinomäkiReija IsosuoHämeenlinna
Tiia NurminenMia HeinonenHämeenlinna
Tomi Ranta-KahilaPrabhakaran Ranjith KumarHämeenlinna
Outi BottasPäivi SieppiHämeenlinna
Olli-Pekka LehtiOlli HerranenHämeenlinna
Satu JärvinenHanna LidmanForssa
Matti UutelaJarmo MäkiläForssa
Ritva AhoKati KaasalainenForssa
Vesa SalonenPetri ImmonenHattula
Esko LeppäkorpiTeija Vekka-PirhonenHattula
Marcia PartanenTea UusimäkiHumppila
Tarja Kirkkola-Heleniusvalitaan myöhemminJokioinen
Maija-Stiina RahkonenJyri KaunistoTammela
Matti AlankoEeva LehtonenYpäjä

2. valita työllisyysjaostolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa;

puheenjohtaja Jari Koskinen, Hämeenlinna
1. varapuheenjohtaja Matti Uutela, Forssa
2. varapuheenjohtaja Vesa Salonen, Hattula

3. että työllisyysjaoston ensimmäinen kokous on ke 21.8.2024 klo 18 Hämeenlinnassa. Jatkossa työllisyysjaosto päättää itse kokoontumisestaan.

§ 226 Vanhusneuvoston varajäsenen ero ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti myöntää Aili Vikille eron vanhusneuvoston varajäsenyydestä ja nimittää uudeksi varajäseneksi Juha Tuomen 1.9.2024 alkaen.

§ 227 Kaupunginvaltuuston 10.6.2024 tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. Kuntalain 96 §:n nojalla todeta, että kaupunginvaltuuston 10.6.2024 tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia
2. Kuntalain 143 §:n nojalla panna päätökset täytäntöön.

§ 228 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

§ 229 Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

§ 230 Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista

§ 231 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle vuoden 2024 europarlamenttivaaleista maksettavan palkkion vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle Ulla Pullolalle vuoden 2024 europarlamenttivaaleista aiheutuneesta työmäärästä johtuvan kertapalkkion suuruudeksi 800 euroa.