Kaupunginhallituksen päätökset 18.1.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajat

3. Käsittelyjärjestys

4. Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

5. Asemakaavan muutos, nro 2585, Varastokatu 8, Ratasniitty (Luolaja)
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

6. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen tontilla 109-10-63-4, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Jalokivi, liittyen asemakaavamuutokseen nro 2580
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

7. Asemakaava nro 2580, Takumäenkuja 6, Pullerinmäki, hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

8. Tilan 109-417-6-10 ostaminen Moreenista
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

9. Nuorisovaltuuston kokoonpanon täydennys kaudelle 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

10. Valtuustoaloite: Kyläkouluun Hämeessä ilman rajoja – Teppo Turja ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

11. Valtuustoaloite: Kaupungin strategian päivittäminen ja toimintaa hierarkkisesti ohjaavan mittaroinnin luominen – Teppo Turja ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

12. Valtuustoaloite: Hämeensaaren kaavallinen osoittaminen puurakentamiselle – Teppo Turja ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

13. Valtuustoaloite: Juhlavuutta Hämeenlinnan kaupungin itsenäisyyspäivään – vuosittainen juhlava lipunnostotapahtuma Hämeen linnaan – Kokoomuksen valtuustoryhmä ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

14. Valtuustoaloite Hämeenlinnan kaupunkikonsernin henkilöstön työhyvinvoinnin seurannasta ja kehittämisestä – Lulu Ranne ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

15. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

16. Lausunto Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

17. Hämeenlinnan Yhteiskoulu, Hallinto-oikeuden päätökset
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

18. Täytäntöönpanon keskeytys, virkaan valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

19. Oikaisuvaatimus pelastuspäällikön viran täytöstä
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

20. Hämeensaari-kehityshankkeen liiketoimintamallin suunnittelu ja Hämeenlinnan kaupungin tapahtumastrategian päivittäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

21. Henkilöstölle ylimääräinen palkallinen vapaapäivä
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

22. Fredrika Wetterhoff -säätiön hallituksen jäsenen sekä tilintarkastajien valinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

23. Hämeenlinnan Asunnot Oy:n tilannekatsaus
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

(Salainen) 24. Omistajan ennakkokanta: Aulangon Kylpylä Oy – neuvottelut vuokrasopimuksen uusimisesta (salassa pidettävä JulkL 24 § 17 ja 20)

25. Työntekijöiden oikeudenkäyntikulujen korvaaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että korvauksista päätetään tapauskohtaisesti eikä kyseinen päätös ole ennakkotapaus.

26. Vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä vaalipäivien äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

27. AL-tontin 109-5-55-18 myyminen Asemanrannasta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

28. HTR-logistiikkakeskuksen yhteistyösopimus Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan ja työvalmennussäätiö Luotsin välillä sekä Hämeenlinnan kaupungin ja Työvalmennussäätiö Luotsin palvelusopimus vuodelle 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

29. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

30. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

31. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta

32. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista