Kaupunginhallituksen päätökset 18.11.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

437. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

438. Pöytäkirjan tarkastajat

439. Käsittelyjärjestys

440. AL-tontin 109-5-13-4 vuokrasopimuksen purkaminen Keinusaaressa
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

441. T-tontin 109-22-85-10 myyminen vuokralaiselle Moreenista
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

442. YO-tontin 109-9-140-3 vuokrasopimuksen jatkaminen Poltinaholla
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

443. Luvan myöntäminen vuokra-alueen osan siirtämiseen toisen hallintaan, Kiertokapula Oy
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

444. Yhteistyösopimushakemus Hämeenlinnan kaupungin ja Järvipelastajien kesken
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

445. Verkatehdas Oy:n tilannekatsaus
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

446. Työllisyyden kuntakokeilu 2020-2022
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

447. Saatavien poistaminen
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

448. Valtionosuudet 2019
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

449. Lausunto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimusmuutoksiin
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

450. Valtuustoaloite: Selvitys Kaivoparkin laajennuksesta – Kirsi Ojansuu-Kaunisto ym.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

451. Sopimus tilojen rakentamisesta ja vuokraamisesta lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:lle 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

452. Lausunto Kanta-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätökseen
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

453. Vuoden 2019 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.10.2019 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

454. Hämeenlinnan kaupungin edustaja itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilaisuuksiin
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen ja valitsi Lulu Ranteen ja Helena Lehkosen.

455. Hämeenlinnan kaupungin edustaja Hämeen virkistysalueyhdistyksen hallitukseen vuodelle 2020
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen ja päätti ehdottaa jäseneksi Jenna Kankaanpäätä, varajäseneksi Prabhakaran Ranjith Kumaria ja puheenjohtajaksi Jenna Kankaanpäätä.

456. Talouden tasapainottaminen / tasapainottamisohjelman valmistelun käynnistäminen
Kaupunginhallitus
1. hyväksyi liitteeseen merkityt valmisteluvastuut talouden tasapainottamisohjelman käynnistämiseksi.
2. edellytti, että kunkin toimenpide-ehdotuksen osalta talousvaikutusten lisäksi on arvioitava tarvittavat kokonaisvaikutukset kokonaistavoitteen saavuttamiseksi.
3. päätti, että digiohjelman edistymistä seurataan osana talouden tasapainottamisohjelmaa.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaikkia lautakuntia ja kaupunkikonsernin yksiköitä velvoitetaan etsimään taloudellisia säästöjä toimintaa kehittämällä.

457. Ehkäisevän päihdetyön toimielimen nimeäminen
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

458. Talousarvion 2019 muutos, konsernipalvelut ja yhteiset erät
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

459. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

460. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

461. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista