Kaupunginhallituksen päätökset 18.3.2019

Esityslistat ja pöytäkirjat

100. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

101. Pöytäkirjan tarkastajat

102. Käsittelyjärjestys

103. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön lainoille
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

104. Hämeensaari-kehityshanketta koskeva oikaisuvaatimus
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

105. Suunnittelutarveratkaisu 109-418-1-71 Takaperä, Siirintaustantie / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

106. Kiinteistö Oy Hansalogistiikan osakkeiden myynti
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

107. Hallinto-oikeuden päätös kantakaupungin yleiskaavaa 2035 koskevassa valitusasiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

108. Teräsrakentamisen ja ohutlevyteknologian osaamisen kehittämistä koskevan puitesopimuksen rahoittaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

109. Tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2019 – 2022
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

110. Selonteko tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2018 sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

111. Järjestöyhteistyö ja osallisuuden edistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että hyvää yhteistyötä järjestöjen kanssa jatketaan ja kehitetään.

112. Valtionosuudet 2019
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

113. Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ennakkosuostumusasia – Asemanrannan pysäköintilaitoksen rakentaminen
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

114. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

115. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet