Kaupunginhallituksen päätökset 18.5.2020

Esityslistat ja pöytäkirjat

197. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

198. Pöytäkirjan tarkastajat

199. Käsittelyjärjestys

200. Lisäys hankintasuunnitelmaan 2020: Microsoftin käyttöoikeuksien hankinta
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

201. Varavaltuutetun määrääminen Vasemmistoliitto r.p:lle
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

202. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

203. Valtuustoaloite: Kohti maksutonta, monipuolista ja laadukasta joukkoliikennettä – Irma Taavela ym.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

204. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kantakaupungin yleiskaavaa 2035 koskevassa valitusasiassa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

205. Maanmittauslaitoksen ehdotus alueiden siirrosta Padasjoen kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

206. Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelma
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja valitsi valtuustoryhmien edustajat seuraavasti:
Timo Viitanen pj.
Helena Lehkonen 1. vpj.
Veera Jussila 2. vpj.
Jukka Sorvari
Lulu Ranne
Kylli Kylliäinen
Irma Taavela

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin talouden tasapaino-ohjelman suunnitelma on huomioitava ohjelmaa laadittaessa.

207. Lausunnon antaminen Paroisten jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa koskevassa asiassa
Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa Paroisten jätevedenpuhdistamon laajennusta ja saneerausta koskevasta yleissuunnitelmasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

208. Omistajan ennakkokanta: Kanta Logistiikka Oy – suojatarvikkeiden hankinta ja konsernitilin limiitin nostaminen
Isosuon muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää osaltaan hyväksyä

  1. yhtiön konsernitilin lainalimiitin nostamisen maksimissaan 1 miljoonaan euroon
  2. Kanta Logistiikka Oy:n ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän välisen suojatarvikekaupan sillä edellytyksellä, että yhtiö pääsee asiakkaidensa kanssa sopimukseen kyseessä olevien tarvikkeiden mahdollista hävikkiä koskevan kustannusriskin jakamisesta.

Antolainan tai lainan takauksen myöntämisestä päätetään tarvittaessa erikseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

209. Verkatehdas Oy:n lainan lyhennyssuunnitelman muutoksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

210. Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön Tuuloksen maalämpöhankkeen toteuttamislainalle
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

211. Vuoden 2020 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 30.4.2020 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

212. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

213. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

214. Kaupunginhallituksen evästykset Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokoukseen 19.5.2020
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

215. Talouden tasapainottamisohjelman ja skenaariotyön valmistelun seuranta

216. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista