Kaupunginhallituksen päätökset 19.4.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

204. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

205. Pöytäkirjan tarkastajat

206. Käsittelyjärjestys

207. Kokouksen infot

208. Keskusvaalilautakunnan muutokset
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

209. Vanajavesiyhteistyön jatko 2022-2025
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

210. Henkilöstörakenteellisia muutoksia
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

211. Luottamushenkilöiden perehdytyssuunnitelma valtuustokauden 2021-2025 alkaessa
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

212. Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Rebekka Paakkola
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

213. Vuoden 2021 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.3.2021 tilanteen mukaan
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

214. Työvalmennussäätiö Luotsin anomus lainan lyhennysvapaan saamiseksi vuodelle 2021
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

215. Talo Oy Hämeen Suojan lainan maksusuunnitelman muutos
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

216. Kanta-Hämeen maakunnan kokonaisvastuullisen kuljetuspalvelun hankinnan kilpailutusperiaatteet
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

217. Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

218. Kaupunginhallituksen tietoon saatettavat kirjeet

219. Informaatio ajankohtaisista konserniin liittyvistä asioista